Cennik  

Po pierwsze – diagnostyka! To najistotniejszy element pierwszej wizyty w Klinice.

Jama ustna to swego rodzaju system naczyń połączonych, w którym choroba jednego elementu niemal automatycznie pociąga za sobą nieprawidłowości w drugim. Dopiero gruntownie zebrany wywiad, badanie kliniczne i ocena badań dodatkowych pozwalają zdiagnozować problemy i je rozwiązać.

Naszych Pacjentów leczymy interdyscyplinarnie, czyli wielospecjalistycznie. Każdy plan leczenia jest konsultowany przez lekarzy odpowiedzialnych za dany etap terapii: leczenie zachowawcze, endodontyczne, chirurgiczne, ortodontyczne, czy protetyczne. Dopiero tak prowadzone leczenie przyczynia się do osiągnięcia długotrwałego sukcesu terapeutycznego. Podsumowując, plan leczenia to ten element naszej pracy, którego Pacjent nie widzi, a kiedy w naszych dyskusjach ścierają się różne koncepcje.

Robimy to po to, aby ostatecznie wybrać najlepsze metody leczenia i zaoferować je naszym Pacjentom.

 1. Konsultacja ogólnostomatologiczna: ……….150 PLN
 2. Konsultacja diagnostyczna (endodontyczna): ……….250 PLN
 3. Konsultacja specjalistyczna (chirurgiczna, protetyczna, endodontyczna): ……….200 PLN
 4. Konsultacja ortodontyczna: ……….400 PLN
 5. Konsultacja z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej: ……….300 PLN
 6. Wysokospecjalistyczny program diagnostyki ortognatycznej: ……….2000 PLN
 7. Przygotowanie szczegółowego planu leczenia w oparciu o badanie kliniczne, analizę dokumentacji fotograficznej oraz zdjęć radiologicznych wraz z jego przedstawieniem i omówieniem: ……….250 PLN
 8. Badanie kontrolne: ……….150 PLN

Zdjęcia wewnątrzustne, ortopantomograficzne, cefalometryczne oraz tomografia 3D.

Swoiste “przedłużenie oczu” lekarza, które pozwala dostrzec to, co niewidoczne w badaniu klinicznym. Narzędzia niezbędne do dobrej diagnostyki, planowania i skutecznego leczenia.

Wszystko w służbie naszym Pacjentom i dostępne dla nich w Noir Dental Clinic.

 1. Zdjęcie zębowe: ……….80 PLN
 2. Zdjęcie ortopantomograficzne (tzw. panoramiczne): ……….150 PLN
 3. Zdjęcie cefalometryczne: ……….150 PLN
 4. Badanie tomografii stożkowej (CBCT) szczęka i żuchwa: ……….450 PLN
 5. Badanie tomografii stożkowej (CBCT) szczęka lub żuchwa: ……….300 PLN
 6. Badanie tomografii stożkowej (CBCT) wycinkowe: ……….200 PLN

Opiekę nad Pacjentami chirurgicznymi sprawuje doświadczony doktor nauk medycznych, specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej Piotr Chomik.

 1. Konsultacja specjalistyczna: ……….200 PLN
 2. Konsultacja z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej……….300 PLN
 3. Wysokospecjalistyczny program diagnostyki ortognatycznej: ……….1500 PLN

Zabiegi chirurgiczne obejmują znieczulenie, atraumatycznie przeprowadzony zabieg, założenie opatrunków, szycie, ponadto wizytę, podczas której zostaną zdjęte szwy.

 
 1. Usunięcie zęba stałego: ……….400 600 PLN
 2. Usunięcie zęba mlecznego: ……….250 PLN
 3. Usunięcie zęba mądrości (w zależności od rozległości zabiegu): ……….700-2500 PLN
 4. Chirurgiczne usuwanie zęba zatrzymanego: ……….2500 PLN
 5. Dłutowanie korzeni zębów: ……….700 PLN
 6. Płukanie zębodołu i aplikacja leku miejscowego: ………100 PLN
 7. Mikrochirurgiczna resekcja wierzchołka korzenia zęba: ……….od 1200 PLN
 8. Odsłonięcie chirurgiczne zatrzymanego zęba do leczenia ortodontycznego wraz z przyklejeniem zamka: ……….od 1500 PLN
 9. Zaopatrzenie zwichniętego zęba (pourazowe interwencje): ……….600 PLN

Zabiegi z zakresu chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej.

 
 1. Plastyka wędzidełka wargi/języka ……….600 PLN
 2. Plastyka przerośniętych fałdów błony śluzowej (jeden łuk): ………. od 700 PLN
 3. Plastyka połączenia ustno-zatokowego przy ekstrakcji zęba 200 PLN. Pacjent skierowany na zamknięcie połączenia ustno-zatokowego: ……….700 PLN
 4. Pobranie wycinka do badania histopatologicznego: ………od 750 PLN
 5. Poszerzenie strefy dziąsła związanego przeszczepem z podniebienia: ……….2700 PLN
 6. Pogrubienie profilu tkanek miękkich przeszczepem z podniebienia: ……….2700 PLN

   

  Kortykotomia – zabieg chirurgiczny wspomagający leczenie ortodontyczne. 

 1. Kortykotomia (w zakresie 2-3 zębów): ……….1200 PLN
 2. Kortykotomia (1 ćwiartka): ……….1800 PLN
 3. Kortykotomia (cały łuk): ……….3500 PLN

Pełen zakres leczenia implantoprotetycznego obejmuje: regenerację kości wyrostka zębodołowego, przygotowanie i wszczepienie implantu oraz odbudowę protetyczną.

 

Zabieg implantacji polega na wszczepieniu w kość szczęki lub żuchwy, (w miejscu utraconego zęba) implantu, który wykonany jest z tytanu, materiału biozgodnego, idealnie integrującego się z organizmem człowieka. Implant jest odpowiednikiem korzenia zęba. Idealnie wszczepiony do warunków Pacjenta, zapobiega utracie cennej struktury wyrostka zębodołowego i stanowi przyszły filar do odbudowy protetycznej.

 1. Wszczepienie implantu: ………. od 4000 PLN (część chirurgiczna).
 2. Szyna do precyzyjnego pozycjonowania implantów: ……….1500 PLN.
 3. Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą: ……….2700 PLN.
 4. Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą: ……….6000 PLN (koszt łącznie z biomateriałem).
 5. Augmentacja zębodołu po usunięciu zęba (przygotowanie pod implant) ……….18002500 PLN (koszt łącznie z biomateriałem).
 6. Odbudowa kości wyrostka zębodołowego z wykorzystaniem przeszczepów kości własnej i biomateriału: wycena indywidualna.

Uzupełnienia protetyczne wsparte na implantach.

Nasze rozwiązanie protetyczne, oprócz ważnej dla nas estetyki – przede wszystkim przywracają prawidłową funkcję żucia i mowy oraz zapobiegają schorzeniom układu stomatognatycznego.

 
 1. Korona pełnoceramiczna wsparta na łączniku indywidualnym: ……….4000 PLN.
 2. Korona pełnoceramiczna wsparta na łączniku hybrydowym: ……….4500 PLN.
 3. Proteza typu „overdenture” wsparta na dwóch implantach: ……….9000 PLN.
 4. Rekonstrukcje wsparte na większej ilości wszczepów – wycena indywidualna.

Kompleksowe ortodontyczno-chirurgiczne leczenie złożonych wad zgryzu.

Istnieją takie wady zgryzu, których mimo zastosowania najdoskonalszych technik leczenia ortodontycznego, nie da się wyleczyć jedynie aparatami nazębnymi. Podłożem tych wad są dysproporcje budowy i wzrostu szczęki i żuchwy, zatem wada wynika z nieprawidłowej budowy szkieletu twarzoczaszki, a nie tylko
z nieprawidłowego ustawienia zębów. Tym samym, leczenie takiej wady musi uwzględniać nie tylko korektę ustawienia zębów, ale również korektę dysproporcji szkieletu twarzy.

 
 1. Wysokospecjalistyczny program diagnostyki ortognatycznej: ……….2000 PLN

 Przygotowanie Pacjenta do zabiegu ortognatycznego:

 1. Fotografie twarzy i modele, konsultacja przedzabiegowa, tomografia 3D (CBCT): ……….6000 PLN
 2. Planowanie i wykonanie szablonów zgryzowych do zabiegu (druk 3D): ……….6000 PLN

1. Konsultacja leczenia protetycznego: ……….200 PLN

2. Przygotowanie szczegółowego planu leczenia w oparciu o badanie kliniczne, analizę dokumentacji fotograficznej oraz zdjęć radiologicznych wraz z jego przedstawieniem i omówieniem: ……….250 PLN

 

Uśmiech projektujemy w oparciu o rysy twarzy, układ ust, a wszystko to obrazujemy na zdjęciach. Bo nic tak nie oddaje obrazu i wizerunku jak fotografia … Digital smile design (DSD) daje możliwości wizualizacji różnych koncepcji leczenia protetycznego i efektów estetycznych możliwych do osiągnięcia, które wspólnie z Pacjentem możemy przedyskutować, ocenić i wybrać.

Digital smile design (DSD). Dokumentacja fotograficzna w celu zaprojektowania „uśmiechu”, odtworzenia warunków zgryzowych, rekonstrukcji łuku zębowego górnego i dolnego. Komplet wycisków. Wax-up (nawoskowanie) modeli zębów górnych i dolnych. Klucze silikonowe w celu przeniesienia kształtu i formy nawoskowanych zębów do jamy ustnej Pacjenta wraz z prezentacja efektów leczenia w formie mock-up w jamie ustnej: ……….3000 6000 PLN 

Przygotowanie do leczenia protetycznego:

 
 1. Korekta (tzw. gingiwoplatyka) dziąsła zgodnie z projektem Digital Smile Design: ……….250 PLN 
 2. Zdjęcie dotychczas użytkowanej korony: ……….30PLN
 3. Wzmocnienie zęba wkładem koronowo-korzeniowym metalowym, lanym: ……….od 650 PLN
 4. Wzmocnienie zęba wkładem koronowo-korzeniowym wzmocnionym włóknem szklanym: ……….550600 PLN
 5. Korona tymczasowa wykonana w gabinecie: ……….300 PLN
 6. Korona tymczasowa wykonana w laboratorium: ……….500 PLN

Uzupełnienia (protezy zębowe) ruchome:

 
 1. Proteza całkowita osiadająca: ……….4500 PLN
 2. Proteza częściowa osiadająca: ……….4000 PLN
 3. Proteza szkieletowa: ……….4500 PLN

Uzupełnienia stałe (osadzone na zębach własnych Pacjenta):

 
 1. Korona pełnoceramiczna: ……….od 3000 PLN
 2. Licówka pełnoceramiczna: ……….od 3000 PLN
 3. Wkład koronowy typu inlay/onlay/overlay pełnoceramiczny: ……….2500 PLN

Leczenie zachowawcze poprzedzone jest dokładną i precyzyjną diagnostyką przy udziale mikroskopu stomatologicznego. 

Głównym zadaniem stomatologii zachowawczej jest zapobieganie powstawaniu próchnicy oraz leczenie powstałych już ubytków próchnicowych, jak również dbanie o estetyczny wygląd zębów.

Stosowane w naszej Klinice nowoczesne narzędzia i materiały pozwalają na uzyskanie pięknego i zdrowego uśmiechu.

 1. Założenie wypełnienia (w zależności od rozległości ubytku): ………. od 400 65PLN
 2. Estetyczne odbudowy kompozytowe zębów w odcinku przednim: od ……….1000 PLN
 3. Znieczulenie miejscowe – bezpłatne.

Mikroskop, odpowiedni sprzęt oraz doświadczony lekarz endodonta są gwarancją skutecznego leczenia kanałowego.

Nieleczona próchnica jest powodem zainfekowania miazgi zęba przez bakterie. A to prowadzi do nieodwracalnych procesów chorobowych. I tu na pomoc przychodzi leczenie kanałowe, które polega na całkowitym usunięciu z komory zęba i kanałów korzeniowych chorej i zapalnej tkanki nerwowo-naczyniowej.

 1. Zęby jedno-kanałowe (sieczne i kły): ……….1300 PLN
 2. Zęby dwu-kanałowe (sieczne, kły oraz przedtrzonowe): ……….1600 PLN
 3. Zęby trzy-kanałowe  (przedtrzonowe i trzonowe): ……….1900 PLN
 4. Zęby cztero-kanałowe (trzonowe): ……….2200 PLN
 5. Powtórne leczenie endodontyczne – wycena indywidualna.
 6. Usunięcie złamanego narzędzia z kanału: ……….500 PLN
 7. Usunięcie “starego” wkładu koronowo-korzeniowego z kanału: ……….500 PLN
 8. Wzmocnienie zęba jednokanałowego wkładem koronowo-korzeniowym wzmocnionym włóknem szklanym: ………. od 550 PLN
 9. Wzmocnienie zęba wielokanałowego wkładem wzmocnionym włóknem szklanym: ………. od 650 PLN

Leczenie wad zgryzu to nie tylko dążenie do pięknego uśmiechu!

Poza widocznym na pierwszy rzut oka efektem estetycznym prawidłowe ustawienie zębów to także właściwe ich zagryzanie. To z kolei przekłada się na prawidłowe ułożenie języka, wyraźną wymowę, właściwe oddychanie oraz, co może wydawać się nieprawdopodobne, brak chrapania podczas snu. Tym samym jesteśmy lepiej dotlenieni, wysypiamy się i jesteśmy zdrowsi.

Tak, ortodoncja może leczyć nie tylko uśmiech, ale również cały organizm!

 1. Konsultacja ortodontyczna: ……….400 PLN
 2. Diagnostyka ortodontyczna (wyciski pod modele orientacyjne, modele, analiza modeli, zdjęć, badań radiologicznych, dokumentacja fotograficzna): ……….400 PLN
 3. Przedstawienie planu leczenia: ……….300-500 PLN

APARATY STAŁE:

 1. Aparat stały metalowy (jeden łuk): ……….od 4000 PLN
 2. Aparat stały kosmetyczny (jeden łuk): ……….od 5000 PLN
 3. Aparat stały samoligaturujący (jeden łuk): ……….od 4500 PLN

Wizyta kontrolna przy leczeniu aparatem stałym: ……….300400 PLN

APARAT LINGWALNY (INDYWIDUALNY, ESTETYCZNY, PERSONALIZOWANY):

 1. Aparat lingwalny (jeden łuk): ……….16000 PLN
 2. Wizyta kontrolna aparatu lingwalnego: ……….400 PLN (jeden łuk) lub 500 PLN (dwa łuki).

APARATY RUCHOME:

Aparat ruchomy zdejmowany obuszczękowy (obułukowy): ……….od 1800 PLN
Wizyta kontrolna przy leczeniu aparatem ruchomym: ……….150 PLN

Indywidualnie, z wielka cierpliwością i delikatnością budujemy nasze wspólne, pozytywne relacje, które wielokrotnie przeradzają się w przyjaźń.

Staramy się rozumieć reakcje i potrzeby „małego wielkiego Pacjenta”, gdyż zbudowane zaufanie w tej relacji to dla nas priorytet. Naszą znajomość rozpoczynamy od wizyty adaptacyjnej, która ma charakter poznawczy. Mały Pacjent poprzez rozmowę i zabawę poznaje nasz gabinet i tajniki urządzeń na fotelu. Z Rodzicami omawiamy właściwe nawyki żywieniowe i higieniczne.

 1. Wizyta adaptacyjna (badanie, przegląd uzębienia oraz instruktaż higieny): ……….20PLN
 2. Założenie wypełnienia w zębie mlecznym: ……….od 300 PLN
 3. Leczenie endodontyczne zęba mlecznego: ……….od 23PLN
 4. Fluoryzacja – profilaktyka próchnicy: ……….od 150 PLN
 5. Lakowanie zębów stałych: ……….200 PLN

Zabieg higienizacji jest dla naszego uśmiechu jak profilaktyczna wizyta w SPA!

Przeprowadzany jest przez dyplomowaną higienistkę stomatologiczną, a cała procedura wykonywana jest przy użyciu lup stomatologicznych, dzięki czemu w trakcie całego zabiegu obraz jest powiększony, co gwarantuje jego niezwykłą dokładność oraz precyzję.

Profesjonalny zabieg higienizacji obejmuje: skaling, piaskowanie, polerowanie, fluoryzację kontaktową, dokładny instruktaż higieny wraz z zaleceniem indywidualnych środków do higieny jamy ustnej (szczoteczka, pasta, nici, irygator).

Średni czas trwania wizyty higienizacyjnej to około 1,5 godziny, a koszt zabiegu warunkowany jest wyjściowym stanem uzębienia. Zalecamy, aby zabieg higienizacji był przeprowadzany co 6 miesięcy.   

 1. Zabieg kompleksowej higienizacji (skaling nadziąsłowy i poddziąsłowy, piaskowanie, polerowanie, fluoryzacja, indywidualny instruktaż higieny jamy ustnej): ……….od 450 PLN
 2. Skaling głęboki (1 łuk), piaskowanie, polerowanie, fluoryzacja, indywidualny instruktaż higieny jamy ustnej: ……….od 400 PLN

Wybielanie lampą Beyond jest procedurą całkowicie bezbolesną.

Przeprowadzona zgodnie z protokołem nie niesie żadnego ryzyka podrażnień,

ani uszkodzeń szkliwa zęba.

Jak to robimy? W pierwszej kolejności zabezpieczamy dziąsła specjalnym preparatem, który zastyga i tworzy dla nich skuteczną warstwę ochronną. Następnie aplikuje się środek wybielający i naświetla zęby lampą. Współczynnik pH środka wybielającego jest dostosowywany do pH w jamie ustnej Pacjenta. Aby wykluczyć ryzyko zniszczenia szkliwa cała procedura jest wykonywana pod nadzorem specjalisty, co daje nam pełną kontrolę w odniesieniu do oczekiwanego efektu, który uzgadniany jest z Pacjentem w ramach rozmowy przed zabiegiem.

Efekty są widoczne od razu po wyjściu z gabinetu, niemniej stabilizują się w ciągu następnych dwóch tygodni, dlatego niezwykle ważne jest przestrzeganie tzw. białej diety, czyli spożywanie pokarmów bezbarwnych lub białych.

 1. Wybielanie lampą BEYOND (2 łuki zębowe) ………..1600 PLN
 2. Wybielanie lampą BEYOND (1 łuk zębowy) ………..1300 PLN

Estetyczne odbudowy kompozytowe to nie tylko wypełnienie. To dużo więcej!

Każda odbudowa to skrupulatnie zaplanowana mała rekonstrukcja zęba. Materiał z którego korzystamy to wysokiej klasy materiał kompozytowy, który dzięki szerokiemu wachlarzowi barw i struktury daje możliwość odbudowy nawet bardzo trudnej do odtworzenia charakterystyki zęba. Może obejmować do 30% powierzchni zęba, dzięki czemu możemy zmienić formę, kształt, czy odbudować zęby na długość.

Estetyczna odbudowa kompozytowa w zakresie jednego zęba: od 1000 – 1500 PLN.

 

Twarz jest niezwykle ważną częścią naszego ciała. Spełnia wiele kluczowych funkcji,

a dyskomfort w tym obszarze potrafi nas zupełnie wyłączyć z codziennego życia.

 

Fizjoterapia stomatologiczna i szczękowo-twarzowa uwzględnia stosowanie terapii tkanek miękkich (masaż głęboki), terapię powięzi, mobilizację tkanek miękkich oraz stawu skroniowo-żuchwowego, jak również terapię punktów spustowych. 

 
 1. Fizjoterapia stomatologiczna i szczękowo-twarzowa (1 wizyta): ……….280-300 PLN
 2. Wizyty kontynuacyjne: ……….180-200 PLN
 3. Kinesiotaping (dodatkowo do wizyty): ……….80 PLN
 4. Drenaż limfatyczny: ……….180-200 PLN
 5. Terapia manualna: ……….200 PLN

Umów się na wizytę

Masz pytania lub potrzebujesz konsultacji? Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz, odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.

Umów się na wizytę

Masz pytania lub potrzebujesz konsultacji? Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz, odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usług opisanych w Polityce prywatności. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać. Administratorem danych osobowych jest: Noir Dental Clinic Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą al. Grunwaldzka 505/2, 80-320 Gdańsk

  Aleja Grunwaldzka 505/2
  80-320 Gdańsk

  pn. – pt. 8.00 – 20.00

  MediRaty