Blog  

Kiedy Aparat Ortodontyczny Nie Wystarcza

Pojawia się Ortognatyka.

Istnieją takie wady zgryzu, których mimo zastosowania najdoskonalszych technik leczenia ortodontycznego, nie da się wyleczyć jedynie aparatami nazębnymi. Podłożem tych wad są dysproporcje budowy i wzrostu szczęki i żuchwy, zatem wada wynika z nieprawidłowej budowy szkieletu twarzoczaszki, a nie tylko z nieprawidłowego ustawienia zębów. Tym samym, leczenie takiej wady musi uwzględniać nie tylko korektę ustawienia zębów, ale również korektę dysproporcji szkieletu twarzy. Prowadzeniem takiej terapii zajmuje się zespół specjalistów Noir Dental Clinic, który obejmuje lekarza ortodontę, chirurga szczękowo-twarzowego oraz fizjoterapeutę. 

 

Podczas pierwszej wizyty konsultacyjnej pacjent spotyka się z lekarzem ortodontą, który dokonuje wstępnej diagnostyki wady, pobiera wyciski, wykonuje konieczne zdjęcia Rtg oraz tłumaczy pacjentowi charakter wady i możliwe warianty leczenia. Pacjent jest wówczas kierowany na konsultację chirurgiczną oraz fizjoterapeutyczną. Chirurg szczękowo-twarzowy po zebraniu wywiadu z pacjentem, zbadaniu oraz wykonaniu badania tomografii stożkowej 3D (jeśli nie została wykonana wcześniej) ocenia budowę i dysproporcje wymiarów szczęki i żuchwy, po czym tłumaczy pacjentowi potrzebę i zakres ewentualnego zabiegu ortognatycznego, który ma na celu przywrócenie właściwych proporcji szkieletu twarzy. 

Fizjoterapeuta zajmuje się diagnostyką układu mięśniowego twarzoczaszki, który ma niebagatelne znaczenie dla ustawienia łuków zębowych względem siebie oraz prawidłowej funkcji stawów skroniowo-żuchwowych. W razie potrzeby planowana jest odpowiednia fizjoterapia, która ma na celu zredukowanie negatywnego wpływu mięśni twarzy na funkcjonowanie stawów skroniowo-żuchwowych i nasilenie wady.

Po odbyciu powyższych konsultacji, omówieniu potrzeby leczenia, zalet oraz wad poszczególnych sposobów leczenia, pacjentowi przedstawiany jest ostateczny plan kompleksowego leczenia, uwzględniający przygotowanie ortodontyczne do zabiegu, zabieg ortognatyczny, leczenie ortodontyczne pozabiegowe oraz fizjoterapię, która wspomaga cały proces leczenia na każdym etapie, a po samym zabiegu ortognatycznym usprawnia gojenie. 

Po akceptacji planu leczenia przez pacjenta rozpoczyna się leczenie ortodontyczne, podczas którego lekarz ortodonta zakłada stałe aparaty ortodontyczne. Ich celem jest uszeregowanie zębów w taki sposób, aby podczas zabiegu ortognatycznego móc uzyskać prawidłowe warunki zgryzowe. W zależności od stopnia nasilenia wady takie leczenie trwa około 12-18 miesięcy. Po tym czasie dochodzi do ponownego spotkania z chirurgiem szczękowo-twarzowym, podczas którego oceniane jest ustawienie zębów i wdrażane jest bezpośrednie przygotowanie do zabiegu. 

Wykonywane są ponowne wyciski pod modele gipsowe zgryzu, komplet fotografii twarzy i zgryzu, badanie tomografii stożkowej 3D, aby ocenić pozycje poszczególnych zębów względem szkieletu kostnego. Na tej podstawie planowany jest zakres zabiegu ortognatycznego, aby uzyskać jak najlepsze proporcje twarzy i prawidłowy zgryz. 

Niezwykle istotną kwestią w planowaniu zabiegu i całym leczeniu ortodontyczno-chirurgicznym szkieletowych wad zgryzu jest zapewnienie odpowiedniej szerokości dróg oddechowych. Stanowi to profilaktykę chrapania, a w dalszej perspektywie zespołu obturacyjnego bezdechu sennego (ang. obturative sleep apnea syndrome, OSAS). Choroba ta, u wielu pacjentów niezdiagnozowana i nieleczona, może w konsekwencji prowadzić do chorób układu krążenia, a nawet przedwczesnej śmierci. Tym samym, zwiększenie szerokości dróg oddechowych w sytuacjach tego wymagających stanowi integralną część leczenia ortodontyczno-chirurgicznego wad o podłożu szkieletowym, co jest traktowane na równi z poprawą warunków zgryzowych i rysów twarzy. 

 

 

 

Zabieg ortognatyczny wykonywany jest w warunkach szpitalnych przez zespół chirurgów szczękowo-twarzowych specjalizujących się w leczeniu wrodzonych wad szkieletu twarzy. Po zabiegu pacjent przebywa w szpitalu ok. 3-4 dni.

Leczenie ortodontyczne po zabiegu to czas około 6 miesięcy. W tym czasie dokonuje się ostatnich korekt położenia zębów w łukach zębowych i stabilizuje efekt zabiegu chirurgicznego. Prowadzona jest również fizjoterapia pozabiegowa, która ma na celu jak najszybszy powrót pacjenta do pełnej sprawności.

Ostateczny efekt leczenia ortodontyczno-chirurgicznego złożonych wad zgryzu ocenia się po czasie około 6 miesięcy po zabiegu. Od tego momentu ważne są regularne kontrole ortodontyczne i chirurgiczne, aby należycie kontrolować efekt prowadzonego leczenia. 

Opisane leczenie i zespołowe podejście do terapii złożonych wad twarzowo-zgryzowych prowadzone jest przez zespół specjalistów w Noir Dental Clinic we współpracy z fizjoterapeutami, a także, w miarę potrzeb, ze specjalistami z innych dziedzin stomatologii, w szczególności protetyki stomatologicznej i implantologii, stomatologii zachowawczej i periodontologii. 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Zaplanuj swoje leczenie
 w naszej Klinice:

Dr n. med. Ewa Chomik

Dr n. med. Piotr Chomik

POLECANE POSTY

Aleja Grunwaldzka 505/2
80-320 Gdańsk

pn. – pt. 8.00 – 20.00

MediRaty